Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie

1 czerwca Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zyskuje nową nazwę Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Jak podkreśla rektor uczelni, Anna Wypych – Gawrońska:- Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina – 7 maja. Zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Na 1 czerwca jest zmiana przygotowana.
Jak dodaje rektor: -Studenci, którzy będą w tym roku kończyć studia, otrzymają dyplom uniwersytetu.
Gdyby ta zmiana nastąpiła z dniem 1 września, dyplom uniwersytetu otrzymaliby studenci, podchodzący do egzaminu jesienią.
Starania zmierzające do przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w uniwersytet trwały już od kilkunastu lat. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w październiku 2004 roku.