Upamiętnili obrońców Ojczyzny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

I Ogólnopolska Pielgrzymka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej zawitała 10 października na Jasną Górę. W jej ramach drugiego dnia pobytu zorganizowano uroczystości upamiętniające obrońców Ojczyzny w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz bitwy pod Kockiem – ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939 r.

Oficjalna część miała miejsce nieopodal parku w Al. Sienkiewicza, przed pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza w Częstochowie.

– Generał Anders to nasz bohater narodowy. Jego osoba jest nam tym bardziej bliska, że ściśle współpracujemy z panią minister (teraz już ambasador) Anną Marią Anders, która jest matką chrzestną naszego sztandaru i członkiem honorowym naszego związku – przybliżał Alfred Kabata, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie.

Po uroczystościach uczestnicy udali się do Muzeum Częstochowskiego, gdzie podpisano porozumienie o współpracy między Związkiem Oficerów Rezerwy RP i Korpusem Kadetów.

– Głównym zadaniem i celem związku jest propagowanie idei patriotyzmu, walk o niepodległość żołnierzy, którzy polegli męczeńsko o wolność narodu – mówił prezes częstochowskiego koła, Artur Wojciechowski.

Kolejnym punktem było udanie się na Jasną Górę, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą generałowi broni Władysławowi Andersowi. Ufundował ją przez Związek Oficerów Rezerwy RP. Jednym z ostatnich punktów pielgrzymki była Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

BNO