Uroczyste otwarcie magazynu Caritas

Fot. Radio Fiat

Uroczyste otwarcie nowego magazynu na żywość dla potrzebujących miało miejsce w czwartek 25 czerwca przy ul. Ogrodowej w Częstochowie. Budowę magazynu dla Caritas zrealizowano w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach przedsięwzięcia „Zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zwiększenie odbiorców żywności o kończącym się terminie ważności przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej”.

Jak podkreśla jej dyrektor, ks. Marek Bator celem powstania magazynu jest szybsze zapewnienie płynnych dostaw żywności większej liczbie potrzebujących osób: – Możliwości otworzyły się niezwykłe, przede wszystkim logistycznie. Mamy jedno duże miejsce, do którego przywozimy i w którym magazynujemy wszystkie produkty żywnościowe. Dotychczas chłodnie i magazyn mieliśmy w różnych lokalizacjach. Jest to pomocne, gdyż teraz w jednym miejscu będziemy gromadzić jedzenie suche, chłodzone i mrożone – mówi ks. Bator.

Nowoczesny magazyn to pomoc dla najbardziej potrzebujących, ale również pomoc dla środowiska.

– Z punktu widzenia Caritas najważniejsza jest pomoc człowiekowi. My oprócz tego, dbamy o ochronę środowiska i o zmniejszenie presji na środowisko, przez różne inwestycje, modernizacje i przedsięwzięcia, które mu służą. Chodzi głównie o zmniejszenie ilości odpadów, które wytwarzają różnego rodzaju gazy podczas rozkładu. To również zmniejszenie ilości odpadów na wysypisku, a co za tym idzie – zmniejszenie produkcji żywności, która musiałaby być w to miejsce wyprodukowana – tłumaczy Artur Michalski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ministerstwo klimatu chce w swoich założeniach poszerzać programy Narodowego Funduszu tak, aby trafiały do potrzebujących, a zarazem jak najlepiej troszczyły się o środowisko i klimat.

– To ogólnopolski program. Udzieliliśmy już kilkunastu dofinansowań tego typu. Jest to najczęściej 100% pokrycia kosztów, gdyż tak, jak w przypadku Caritas, podmioty nie dysponują środkami, by samodzielnie wykonać takich inwestycji. Staramy się w jak największym stopniu dofinansowywać przedsięwzięcia, aby było ich w Polsce jak najwięcej i jak największa liczba ludzi mogła z nich korzystać – przekonuje Przemysław Bednarski z Ministerstwa Klimatu.

Magazyn Caritas Archidiecezji Częstochowskiej będzie w stanie pomieścić kilkaset ton różnej żywności. Wewnątrz zamontowano dodatkowe chłodnie przeznaczone do przetrzymywania produktów szybko psujących się oraz z krótkim terminem przydatności do spożycia.

BNO