Urząd Miasta lekceważy Festiwal Gaude Mater

colage2a(2)

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury. W tegorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono ponad 450 tys. zł.

Komisja konkursowa oceniła w sumie 118 wniosków. Dotację przyznano na realizację ponad 70 projektów działań kulturalnych. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć są m.in. festiwale, targi, wystawy, konkursy, warsztaty, koncerty, spektakle i wydawnictwa.

Najwyższą dotację – 40 tys. zł otrzymała m.in. Częstochowska Organizacja Turystyczna na realizację Industriady, czyli corocznego Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego promującego historyczne obiekty przemysłowe z całego regionu. Taką samą kwotę otrzymało Zrzeszenie Studentów Polskich na II Festiwal Muzyczny Częstochowskich Uczelni Wyższych, podczas którego na scenie prezentują się młodzi artyści. Niestety, Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater otrzymał tylko 18 tys. zł. Należy postawić sobie pytanie, dlaczego jedna z największych imprez kulturalnych w Polsce, znana ze swej marki i wysokiego poziomu artystycznego ma tak uwłaczająco niskie wsparcie od miasta, które poza Jasną Górą sprawia, że Częstochowa jest znana na świecie, także w dużej mierze przydaje splendor i sławę międzynarodową naszemu miastu?