Utrudnienia w dojeździe do SOR na Parkitce

W związku z kontynuacją prac remontowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego od 23 kwietnia br., po godzinie 15.00 zostanie zamknięta dotychczasowa droga dojazdowa do SOR (estakada).

W związku z powyższym, od 23 kwietnia br. po godz. 15.00 nastąpi zmiana organizacji dojazdu i dojścia do SOR i Izby Przyjęć WSzS.
Zarówno karetki pogotowia jak i pacjenci Izby Przyjęć winni wjeżdżać na teren wewnętrzny szpitala (parking od strony wschodniej) i kierować się do wejścia usytuowanego na poziomie parteru (tj. poziom parkingu) .
Następnie, zgodnie z informacją na zawieszonej przy wejściu tablicy należy kierować się do wind. Na poziomie 1 drogę wskazuje pomalowana na pomarańczowo linia (znak poziomy) do SOR.
Całodobowo otwarte będzie też  wejście główne do WSzS. Wzdłuż całej drogi ustawione będą czytelne i widoczne znaki informacyjne.Aby umożliwić transportowi medyczne mu dostęp do dojazdu na SOR  zabrania się bezwzględnie parkowania samochodów na drodze p/pożarowej i na drodze dojazdu karetek.

źródło: Wojewódzki Szpital im. NMP w Częstochowie