Uwaga: Od jutra zamknięta droga!

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż na dzień 19 lutego planowane jest przystąpienie do rozpoczęcia robót na zadaniu „Przebudowa drogi bocznej od ul. Zaciszańskiej”.

O zamknięciu drogi informuje rzecznik MZDiT, Maciej Hasik:

Kolejną lokalną inwestycją drogową jest budowa drogi bocznej od budowy ul. Zaciszańskiej. Niedługi odcinek,bo około 200 m, odnoga, która jednak jest istotna dla układu drogowego. Zakres prac, oprócz przebudowy drogi wraz z jednostronnym chodnikiem, przewiduje także budowę kanalizacji deszczowej. Od 19 lutego w związku ze wspomnianymi pracami wyłączona dla ruchu będzie ulica boczna do ul. Zaciszańskiej. Na czas prac, jeśli nie musimy się tam poruszać, omijajmy ten fragment.

Droga ta zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Termin zakończenia inwestycji o wartości ponad 760 tys. zł upływa 1 lipca 2019 roku.

KF