W AJD o wywiadzie cywilnym Polski Ludowej

We wtorek W Instytucie Historii Akademii. im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się promocja dwutomowej książki dr Witolda Bagieńskiego zatytułowanej „Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945 – 1961”. Spotkanie poprowadził Bartosz Kapuściak z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.  W publikacji Witolda Bagieńskiego przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki.

Witold Bagieński jest pracownikiem Samodzielnej Sekcji Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie, a także koordynatorem badawczego projektu IPN dotyczącego struktur i metod działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce.

PNP