W Areszcie Śledczym o Marszałku Piłsudskim

„Naczelnik Państwa Marszałek Polski Józef Piłsudski w latach 1867 – 1935” – to tytuł wystawy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, jaką można od kilku dno oglądać w częstochowskim Areszcie Śledczym.Wystawa wpisuje się w rok jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w jubileusz powstania Służby Więziennej, która powstała z inicjatywy właśnie  Józefa Piłsudskiego – wyjaśnia  rzeczniczka jednostki ppor. Jowita Szymocha. Wystawa była prezentowana w piątek 13 kwietnia w  Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Wąsoszu Górnym. W poniedziałek natomiast w Areszcie Śledczym w Częstochowie  wystawę zobaczyli uczniowie klas mundurowych  z LO im. Stefana Żeromskiego oraz z Zespołu Szkół Technicznych. Jest także skierowana do samych osadzonych. Przygotowano ją we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

PNP