W Częstochowie o potrzebach szkoleniowych przedsiębiorców

W piątek, 10 listopada br. o godz. 10:00 (Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22 sala Stowarzyszenia Księgowych nr 1.02) odbędzie się konferencja pn. „Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – usługi doradcze „szyte na miarę” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Organizatorem konferencji jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie oraz Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy Subregionu Północnego. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań pilotażowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy Subregionu Północnego. Przedsięwzięcie miało na celu zbadać istotę szkoleń pracowniczych na terenie tej części województwa śląskiego. Jak podkreśla dyrektor Filii WUP w Częstochowie, Piotr Krawczyk badanie wykazało z jednej strony potrzebę dokształcania pracowników wśród pracodawców, a z drugiej luki w przepływie informacji odnośnie znajomości źródeł ich finansowania. Tymczasem wachlarz wspomagania szkoleń jest niezwykle szeroki – należy do nich między innymi platforma internetowa Baza Usług Rozwojowych, która wraz z Podmiotowym Systemem Finansowania Usług Rozwojowych jest podstawą nowego sposobu wpierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców. A jak podaje Piotr Kucharski z WUP w Katowicach, daje to możliwość finansowania pojedynczej usługi rozwojowej nawet do 80%.
Piotr Krawczyk z kolei dodaje, że dla regionu niezmiernie istotne jest przeciwdziałanie rotacjom pracowniczym, zapewnienie stabilnego zatrudnienia wśród pracowników, rozwój ich kompetencji oraz wsparcie pracodawców. W dobie rynku pracownika, to on jest kapitałem, a dla regionu ważne jest by wykwalifikowana kadra nie opuszczała województwa a wzmacniała jego znaczenie w Polsce i Europie. Nowocześnie wykwalifikowany personel to zapewnienie innowacyjności na wielu płaszczyznach i możliwość do dalszego rozwoju regionu.
W ramach konferencji zostanie omówione znaczenie Partnerstwa Lokalnego na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy Subregionu Północnego. Centralny aspekt konferencji stanowić będzie panel dyskusyjny – podczas którego nastąpi wymiana doświadczeń odnośnie tematyki.
Głównymi adresatami konferencji są przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, instytucje rynku pracy oraz uczelnie wyższe. Także instytucje szkoleniowe, doradcze oraz osoby zainteresowane tematyką rynku pracy mogą wziąć udział w debacie na temat trendów kształcenia i potrzeb odnośnie przyszłościowych form edukacji. Konferencja ma na celu skłonić do refleksji na temat zmian, które powinny zostać wdrożone w oferty dokształcania przyszłych pracowników województwa śląskiego.