W niedzielę utrudnienia w ruchu

W niedzielę (10 września) do godz. 23.00 wystąpią utrudnienia w ruchu w Alei Marszałkowskiej. Trwa bowiem festyn „Razem Bezpiecznie”. Pod tą tradycyjną nazwą kryją się, tak jak poprzednio, wyścigi samochodowe i imprezy towarzyszące. Jest to jedyna tego typu impreza w Częstochowie w ciągu roku.
Przeprowadzenie Festynu wymaga wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Zmiany polegają na czasowym wyłączeniu z ruchu alei Marszałkowskiej od skrzyżowania z ul.rtm Pileckiego do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Zamkniętą czasowo aleję Marszałkowską można objechać ulicami : Makuszyńskiego i św.Brata Alberta. Zasięg tych zmian pokazuje mapka.
Na ulicach: Makuszyńskiego i św.Brata Alberta w niedzielę należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu.
Trasy autobusów MPK , kursujących na liniach w pobliżu alei Marszałkowskiej pozostaną bez zmian.

RazBez-17-Info-Map