Wakacje z MDK

Nauka gry na pianinie, lekcje choreograficzne czy warsztaty plastyczne – to tylko kilka rodzajów zajęć prowadzonych przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie w ramach letniej oferty wakacyjnej. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, chcącej aktywnie i kreatywnie spędzić wakacje.

– Zajęcia są podobne do tych, które odbywają się w roku szkolnym, jednak ich charakter jest nieco inny. O ile w roku szkolnym zajęcia prowadzone są zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu to w przypadku warsztatów wakacyjnych warsztaty te są często dzień po dniu i odbywają się w systemie jednego bądź dwóch tygodni – mówi Paweł Musiał, dyrektor MDK w Częstochowie.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w dwóch obiektach Miejskiego Domu Kultury – w głównym przy ul. Łukasińskiego oraz przy ul. Spadzistej. Wakacyjną ofertę MDK przedstawia jego dyrektor, Paweł Musiał:

– W ramach oferty wakacyjnej proponujemy zajęcia muzyczne, w tym naukę gry na pianinie i gitarze, ponadto poprowadzimy szereg zajęć choreograficznych/tanecznych. Dodatkowo zapraszamy na zajęcia plastyczne, ceramiczne, modelarskie oraz zajęcia z kroju i szycia. Będą również prowadzone lekcje teatralne i zajęcia z gimnastyki relaksacyjnej. Zapraszamy także na pływalnię, która jest czynna dłużej, niż w ciągu roku szkolnego – dodaje dyrektor ośrodka.

Warsztaty rozpoczną się w lipcu i potrwają dwa miesiące. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach za pomocą broszury na stronie częstochowskiego MDK lub osobiście w sekretariacie.

BNO