Walczymy z rakiem płuc – zapraszamy na bezpłatne badania

rak

LUX MED po raz czwarty bierze udział w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie raka płuc.
W Polsce od kilku lat liczba zachorowań na nowotwór płuca stale wzrasta i wynosi obecnie około 23 tys. rocznie. Choroba przez długi czas może rozwijać się, nie dając żadnych objawów – ponieważ wczesne wykrycie zmian bezobjawowych pozwala na skuteczne leczenie operacyjne, zachęcamy do wykonania bezpłatnego badania, które może uratować życie.
W ramach programu Wczesne Wykrywanie Raka Płuc wykonywane jest niskodawkowe badanie tomografii komputerowej. W programie mogą wziąć udział osoby w wieku od 55 do 75 lat:
palące papierosy albo inne wyroby tytoniowe (min. 1 paczkę dziennie przez 20 lat – które paliły w przeszłości lub palą teraz), z nowotworowym wywiadem rodzinnym, narażone na ekspozycje czynników rakotwórczych.

Pacjenci po przeprowadzonym wywiadzie lekarskim otrzymają od Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny) skierowanie na bezpłatne badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej, która jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym i trwa zaledwie 5 minut. Pozwala na bardzo wczesne wychwycenie nawet kilkumilimetrowych zmian w płucach. Ostateczną decyzję o wystawieniu skierowania podejmuje lekarz. Badania wykonywane są do 30 listopada 2014 roku.

Pacjent w dogodnym dla siebie terminie, ze skierowaniem i dokumentem tożsamości, zgłasza się do centrum diagnostycznego odpowiedniego dla danego województwa:

LUX MED Diagnostyka
MED SPORT Centrum Diagnostyczne
ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-8.00 oraz 19.00-20.00, weekend w godz. 7.00-8.00 oraz 19:00-20:00
telefon kontaktowy do Pracowni: (34) 322 05 45