Walka o życie z różańcem w ręku

Za nami kolejne spotkanie modlitewne w ramach nowenny częstochowskiej. Jej uczestnicy modlą się na różańcu w intencji nienarodzonych dzieci oraz o nawrócenie częstochowian, aby uznali wartość i świętość życia poczętego. Lipcowe spotkanie odbyło się na Placu Daszyńskiego.

W modlitwie uczestniczyła s. Milena Banach ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie:

– Od stycznia trwa w naszym mieście nowenna w intencji obrony życia, a także stanowienia praw, które będą je chronić od poczęcia do naturalnej śmierci. Dzisiaj spotkaliśmy się w pięknym miejscu, przy pomniku św. Jana Pawła II, który często powtarzał, że „naród, który zabija dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Życie jest święte – to dar Boga, który zaprasza ludzi do jego współtworzenia. Bóg czyni małżonków ambasadorami, ministrami przekazywania życia. To wielka radość, że mamy świadków wiary, bo ci ludzie, którzy biorą różaniec do ręki i wychodzą na ulice, są współczesnymi apostołami. Niech Bóg będzie uwielbiony właśnie w tej posłudze świadectwa.

Podczas lipcowej modlitwy w obronie życia na Placu Daszyńskiego zgromadzili się przedstawiciele: Fundacji Pro – prawo do życia, Żywego Różańca, Sodalicji Marjańskiej, Szkoły Nowej Ewangelizacji, a także animatorzy Centrum Dziennego Wsparcia dla Ludzi Bezdomnych z Fundacji św. Barnaby i osoby bezdomne.

Kolejny różaniec w ramach nowenny częstochowskiej odbędzie się w sobotę 4 sierpnia przy skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i Sobieskiego, na terenie Skweru Sokołów.

MO

wykorzystano informacje ze strony www.niedziela.pl