Warsztaty dla streetworkerów

O problemie bezdomności i ludziach bezdomnych słyszymy najczęściej w okresie zimowym, kiedy to w trakcie silnych mrozów istnieje realne zagrożenie życia i zdrowia osób dotkniętych tym problemem. W okresie wiosennym ten temat przygasa, mówi się o nim niewiele lub wcale. Nie oznacza to jednak, że problem przestaje istnieć. Nadal są ludzie, którym trzeba pomóc. Temu w jaki sposób to robić służą warsztaty dla wolontariuszy „Uliczni bezdomni – jak pomagać?”. Odbywają się one w Centrum Wolontariatu i Streetworkingu Agape. Zajęcia prowadzi Jan Strączyński, od wielu lat pracujący z bezdomnymi jako streetworker:
– Warsztaty adresowane są do wszystkich młodych ludzi, którzy albo nie wiedzą na czym to polega, albo chcą dopracować swój warsztat pracy z osobami bezdomnymi. A właściwie nie tylko z bezdomnymi, ale z osobami wykluczonymi społecznie. Jeśli chodzi o nurt bezdomności, jako praktyk streetworkingu będę starał się opisać, jak pracować z osobami bezdomnymi doświadczającymi tej najgorszej postaci bezdomności, czyli bezdomności pozaschroniskowej. Warsztaty głównie będą się koncentrować wokół streetworkingu, ale również będziemy poruszać inne obszary.
Tematem warsztatów są również przyczyny bezdomności, czyli m. in. uzależnienie od alkoholu. Drugi dzień warsztatów, w środę 18 kwietnia, poświęcony będzie tematyce uzależnień, w tym kwestii gdzie szukać pomocy i wsparcia dla swoich bliskich. Początek zajęć o godz. 9.00 w Centrum Wolontariatu i Streetworkingu Agape, przy ul Piłsudskiego 41/43.

ZD