Warsztaty na temat unijnej strategii klimatycznej

Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska w poniedziałek 29 stycznia na Politechnice Częstochowskiej odbyły się międzynarodowe warsztaty, których celem była dyskusja na temat długoterminowej strategii klimatycznej Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział między innymi Sekretarz Stanu w resorcie Środowiska – Paweł Sałek. Spotkanie odbyło się w ramach projektu prowadzonego przez organizacje pozarządowe na prośbę Komisji Europejskiej, która podjęła decyzję o odnowieniu „Niskoemisyjnej mapy drogowej 2050”. W ramach polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 roku Unia Europejska realizuje trzy główne cele. Jednym z nich jest zapewnienie do 2030 roku co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nie tylko na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale zapoznawali się także z laboratorium Politechniki, gdzie prowadzone są prace badawcze związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla.

PN