Warsztaty pisania ikon w Świętej Puszczy

W Świętej Puszczy w Olsztynie trwają warsztaty pisania ikon. Są one swego rodzaju czasem rekolekcji oraz możliwością pogłębienia swojego duchowego życia, dzięki malarskiemu zgłębianiu wizerunku Chrystusa, Matki Bożej oraz świętych.

Uczestnicy warsztatów są w różnym wieku oraz posiadają różne zdolności plastyczne – szansę na duchowe lekcje ma każdy. Mówi Adam Rokowski, współprowadzący warsztaty:

Uczestnicy uczą się techniki tempery żółtkowej, ponieważ tą techniką są wykonywane ikony. Żółtko jaja kurzego jest spoiwem dla tej techniki. Jest ono ucierane z pigmentami i malują nim na zagruntowanej desce.

Oprócz wymiaru malarskiego rekolekcje mają przede wszystkim wymiar duchowy, jak mówi ich organizator ks. Tomasz Knop:

Proces twórczy to taki czas, kiedy człowiek poznaje siebie. Pojawiają się emocje zachwytu, ale czasami zniechęcenia, wątpliwości. Spotykając się z ikoną, spotykamy się ze sobą.

Niektórzy z uczestniczących w warsztatach mimo przeciwności znaleźli czas i możliwość, żeby się na nich znaleźć:

– Już jakiś czas temu temat mnie zainteresował. Gdyby nie wsparcie rodziny to nie mogłabym tutaj trafić, ponieważ mam dwoje małych dzieci. Cieszę się, że się tutaj znalazłam, że nie jest to rzecz, którą odkładam na kiedyś, bo widzę ile to uczy mnie cierpliwości.

Warsztaty zostaną zakończone w niedzielę, 21 lipca uroczystą Eucharystią z poświęceniem ikon.

AK