Wąsoski Odpust Kalwaryjski

Parafianie z Wąsosza Górnego, w gminie Popów, w powiecie kłobuckim przygotowują się do kolejnego szczególnego odpustu. Jest on zazwyczaj poprzedzany przez okres trwających trzy dni rekolekcji, głoszonych przez franciszkanów. Tegoroczne uroczystości odpustowe odbędą się w już najbliższą niedzielę. Tak jak w poprzednich latach, tegorocznym uroczystościom odpustowym przewodniczył będzie abp Stanisław Nowak.

Początki kalwarii w Wąsoszu Górnym sięgają okresu międzywojennego. Jej pierwszym twórcą był ks. Wincenty Spirra. Najpierw postawiono tam 14 drewnianych krzyży. Parafianie bardzo licznie i chętnie modlili się przy nich. Fakt ten zainspirował Proboszcza do zastąpienia krzyży kapliczkami. Każda z wiosek należących do parafii budowała własną kapliczkę, a ponieważ czasy były trudne i ludzie niezamożni, powstawały one z bardzo różnych materiałów. Dziś wszyscy parafianie są dumni, że mają na swym terenie jedyną w archidiecezji Kalwarię Jerozolimską. Odpust kalwaryjski to czas poświęcony czczeniu Przenajświętszej Krwi Chrystusa.

Uroczystości Odpustu Kalwaryjskiego zaczną się w niedzielę 1 lipca 2018 roku o godz. 16. 00.

fot: parafia w Wąsoszu Górnym

 

 

PNP