Według Straży Miejskiej „szczyt pielgrzymkowy” był spokojny

Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które odbyły się w czwartkowe południe na Jasnej Górze przebiegły spokojnie. Częstochowska Straż Miejska nie odnotowała poważniejszych incydentów. Do godziny 14.00 jedna osoba zagubiła się w tłumie, ale szybko się odnalazła.

14 i 15 sierpnia dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej odebrali 90 zgłoszeń z wnioskami o interwencję. Najwięcej zdarzeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych i zakłócania spokoju i porządku publicznego. Łącznie przez dwa dni było 30 tego typu zgłoszeń. W zapewnieniu spokoju i porządku publicznego pomagały też kamery miejskiego monitoringu. Pracownicy częstochowskiej Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu przeprowadzili w środę i czwartek 4 obserwacje, które wymagały interwencji służb. 3 „monitoringowe” interwencje przeprowadzili strażnicy miejscy. Jedną interwencję przekazano do realizacji innej służbie.

Od poniedziałku do czwartku głównym zadaniem częstochowskich strażników miejskich było zabezpieczanie wejść pielgrzymek na Jasną Górę, a także patrolowanie tras wejść pątników, centrum Częstochowy, okolic dworców PKP i PKS, a także okolic Jasnej Góry.

W środę częstochowska Straż Miejska zabezpieczała pielgrzymkę wojskową, w której maszerowali polscy żołnierze, a także mundurowi z innych państw. Podczas pielgrzymki wojskowej funkcjonariusze Straży Miejskiej wystawili poczet sztandarowy, a także asystowali władzom miasta przy składaniu wieńca przy Pomniku Grobie Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza.

W czwartek, 15 sierpnia od rana do zakończenia Mszy św. na Jasnej Górze częstochowscy strażnicy miejscy patrolowali rejon Parków Staszica i 3-go Maja, al. Sienkiewicza, Pasaż Bareły oraz Al. NMP. Uroczystości zakończyły się kilka minut po godz. 13. O godz. 13:30 na błoniach przed szczytem jasnogórskim było już mało osób. Następnie strażnicy miejscy kontrolowali centrum miasta oraz dworce PKP i PKS i sprawdzali, czy pielgrzymi i turyści w spokoju opuszczają nasze miasto. Obyło się bez poważniejszych incydentów. W trakcie pierwszej zmiany (godz. 6-14) dyżurny Straży Miejskiej odebrał telefoniczne zgłoszenie o zaginięciu osoby. Na szczęście osoba szybko się odnalazła. Na drugiej (godz. 14-22) zmianie dyżurny otrzymał informacje o zaginięciu 3 osób. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły spraw porządkowych.

W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podczas uroczystego Apelu Jasnogórskiego o godz. 21 częstochowscy strażnicy miejscy wystawili też poczet sztandarowy.

Drugi sierpniowy „szczyt pielgrzymkowy” planowany jest na 26 sierpnia.

źródło: Straż Miejska Częstochowa