Weź udział w konkursie „Wiem Wszystko I”

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „WIEM WSZYSTKO I”! Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy do 14 kwietnia. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej uczelni.

1. CEL KONKURSU:
pogłębianie wiedzy z zakresu chemii, fizyki i informatyki oraz wiedzy ogólnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
integracja młodzieży fascynującej się naukami ścisłymi,
zwrócenie uwagi na możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie nauk ścisłych.
2. ADRESACI KONKURSU:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
3. DZIEDZINY PYTAŃ KONKURSOWYCH:
chemia,
fizyka,
informatyka,
sport
muzyka
oraz pytania „niespodzianki”.