Węzły przesiadkowe – czy w końcu powstaną?

W Częstochowie trwa swego rodzaju powieść w odcinkach, zatytułowana „Budowa Węzłów Przesiadkowych”. Kilka dni temu Miejski Zarząd Dróg i Transportu po raz kolejny ogłosił przetarg na budowę węzłów przesiadkowych na terenie Częstochowy. Należy zaznaczyć, że jest to już trzecie podejście MZDiT do wyłonienia wykonawcy inwestycji. Dlaczego nie udało się tego zrobić przy wcześniejszych przetargach, wyjaśnia rzecznik MZDiT, Maciej Hasik:
– Dlatego, że złożone w ostatnich przetargach oferty znacznie przekraczały środki, jakimi dysponuje MZDiT wraz z dofinansowaniem ze środków unijnych. Niestety ceny są takie, a nie inne. Wydłużony był również termin realizacji tego zadania, jednak wciąż ceny były za wysokie. Mamy nadzieję, że teraz uda się wyłonić wykonawcę. Przetarg został ogłoszony. Różnica jest taka, że z obecnego postępowania przetargowego wyłączona została inwestycja polegająca na zaprojektowaniu i instalacji Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Jest ona objęta oddzielnym przetargiem.
W przypadku poprzednich przetargów różnica w kwocie jaką MZDiT chciało przeznaczyć na inwestycję, a cenami proponowanymi przez oferentów, wynosiła nawet kilkanaście milionów złotych. Czy ta różnica była spowodowana złym oszacowaniem kosztów przez inwestora, czy też w okresie od wyceny do ogłoszenia przetargu drastycznie wzrosły koszty inwestycji?
– Myślę, że czynników jest kilka – mówi Hasik. – Trudno powiedzieć dlaczego. Pewnie też dlatego, że jest to bardzo specyficzna inwestycja. Sporo czynników się na to złożyło. Również koniunktura na rynku budowlanym, ceny powindowały bardzo w górę. Nic się nie dzieje z dnia na dzień. Wymaga to procedur. nie możemy postępować wbrew logice, wbrew procedurom. Wszystko musi być zrealizowane jak należy. Musimy tutaj postępować cierpliwie.
Czy częstochowianom wystarczy cierpliwości? Zobaczymy. Termin składania ofert na budowę węzłów przesiadkowych upływa 23 sierpnia br., natomiast zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2020 roku. Przetarg na zaprojektowanie i instalację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej upływa z kolei 27 sierpnia br., termin realizacji inwestycji to 31 maja 2019 roku. Do 15 października 2018 roku ma zostać przeprowadzony test systemu w dziesięciu pierwszych lokalizacjach.

ZD

wizualizacje projektu budowy węzłów ze strony internetowej meritum-projekt.pl