Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w Częstochowie

W sobotę 22 września Częstochowę odwiedziła dr Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, socjolog, polityk społeczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, autorka publikacji naukowych z zakresu socjologii i polityki społecznej, a przede wszystkim różnych aspektów starości i starzenia się polskiego społeczeństwa.

O godz. 9.30, wraz z senatorami Arturem Warzochą i Ryszardem Majerem, dr Elżbieta Bojanowska uczestniczyła w konferencji prasowej, która odbyła się przy Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Częstochowie.

Jak powiedział senator Ryszard Majer, los osób starszych jest bardzo ważny dla rządu Zjednoczonej Prawicy:

– Ta wizyta jest bezpośrednio związana z troską naszego rządu o to, aby warunki i jakość życia seniorów zdecydowanie się poprawiały. Rokrocznie liczba osób starszych zwiększa się o 200 tys., co stanowi dla nas wyzwanie. Pani Minister Elżbieta Bojanowska jest osobą, która nieustannie szuka pomysłów dotyczących aktywizacji seniorów i opieki nad nimi.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr Elżbieta Bojanowska, wymieniła działania, jakie resort prowadzi w celu poprawy jakości życia i aktywizacji seniorów:

– W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dokument wyznaczający kierunek polityki wobec osób starszych do 2030 r., oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności. Realizujemy wiele programów, również poprzez samorządy, m.in. dofinansowujemy budowę domów dziennego pobytu dla osób starszych. W tym roku przeznaczymy rekordowe 80 mln zł na budowę klubów Senior+. W całej Polsce powstanie ich ok. 330, w tym ok. 30 w woj. śląskim. To niezwykle ważne, ponieważ osobom starszym często bardzo doskwiera samotność, a jeśli senior przyjdzie do takiej placówki dziennego pobytu, będzie mógł spotkać się z innymi osobami, zjeść ciepły posiłek i poddać się rehabilitacji. Realizujemy również program „Opieka 75+” i program „Za życiem”, w ramach którego dofinansowujemy w połowie tworzenie mieszkań chronionych.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska dodała, że osoby w wieku pow. 65 lat stanowią 23% polskiego społeczeństwa. Według prognoz w 2050 r. ten wskaźnik wyniesie ponad 40%. Elżbieta Bojanowska powiedziała, że w Polsce ostatni wyż demograficzny odnotowano w 1983 r. Od tamtego czasu „nie mamy prostej zastępowalności pokoleń”.

Senator Artur Warzocha wskazał na konieczność zdecydowanej reakcji na fakt wyludniania się i starzenia się Częstochowy:

– Niestety, jesteśmy miastem najszybciej wyludniającym się, spośród ośrodków o podobnej wielkości, a ten proces migracyjny dotyczy głównie ludzi młodych. Jeżeli uda nam się wygrać wybory, postaramy się zwiększyć zakres pomocy społecznej. Częstochowa musi stać się bardziej przyjazna dla ludzi starszych i ich opiekunów. Chcemy zaproponować nowe rozwiązanie, tzw. usługi wytchnieniowe, czyli pomoc w zakresie opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Rodzina będzie mogła na kilka czy kilkanaście dni oddać pod opiekę wyspecjalizowanych pracowników osobę chorą. W tym czasie jej opiekunowie odpoczną, by następnie ponownie móc efektywnie opiekować się nią.

Artur Warzocha zaznaczył, że w 1997 r. w Częstochowie mieszkało 268 tys. osób. Dzisiaj miasto ma zaledwie 218 tys. mieszkańców.

Maciej Orman