Więcej aut na ulicach Częstochowy po częściowym oddaniu i trwającej budowie autostrady

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że po przeprowadzonych badaniach natężenia ruchu w ciągu ul. Gościnnej, stwierdził wzrost liczebności wszystkich pojazdów przemierzających DW 908 w Częstochowie w obu kierunkach o ponad 100% (z ok. 8 tys. pojazdów na dobę do ok. 18 tys. pojazdów na dobę).

Współczynnik ten jest wynikiem porównania natężenia ruchu dwóch analogicznych okresów: przed otwarciem autostradowego odcinka A1 na linii Pyrzowice – Częstochowa Dźbów i po udrożnieniem dla ruchu wspomnianego fragmentu A1. Jednocześnie, doprowadzono do ograniczenia tonażowego dla aut zjeżdżających z autostrady do miasta (max 12 ton). W efekcie nie stwierdzono istotnego wzrostu ruchu aut ciężarowych na badanych punktach.

Ponadto wzmożone natężenie ruchu i związane z nimi utrudnienia w płynności ruchu zauważalne są na miejskim odcinku DK-91 (wynika to głównie z prowadzonych poza miastem prac budowlanych w ciągu DK-1 na wysokości Mykanowa). Dlatego w celu zbadania zjawiska analogiczne badania natężenia ruchu będą prowadzone przez MZDiT w ciągu ulic: Warszawskiej i Rędzińskiej. Niebawem pojawią się informacje o wynikach.

źródło: MZDiT