Więcej środków na budżet obywatelski

Podczas tegorocznego głosowania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie pula środków, którą rozdysponują mieszkańcy na przyszłoroczne zadania zostanie zwiększona o prawie 2 miliony złotych. Inne zmiany w budżecie obywatelskim mają sprzyjać m.in. realizacji inwestycji w różnych lokalizacjach na terenie dzielnic.

Zwiększenie wydzielonej z budżetu miasta Częstochowy puli na budżet obywatelski jest wynikiem akceptacji propozycji przeznaczenia na BO 1,5% rocznych dochodów własnych miasta, co daje kwotę 8 mln 650 tys. 405 zł.

Jest to suma, jaka będzie do rozdysponowania w tegorocznym głosowaniu na zadania zaproponowane przez częstochowian do realizacji w 2018 r.

Druga istotna zmiana dotyczy lokalizacji proponowanych zadań inwestycyjnych. W myśl nowych zasad mogą być one realizowane tylko na takich terenach miejskich, na których w poprzednim roku nie powstała żadna inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego. Takie rozwiązanie da większą szansę na realizację inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w różnych częściach dzielnic.

W zapisach uchwały doprecyzowano też pojęcie „ogólnodostępności” inwestycji, które powstają w ramach BO, a także wykluczono możliwość wykonywania zadań inwestycyjnych na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do gminy.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznym głosowaniu na budżet obywatelski 2017 r. przeszło 114 pomysłów, które zostaną zrealizowane w ciągu bieżącego roku.
W poprzednich dwóch edycjach (2015 i 2016) efektem były łącznie 192 projekty.