Większe środki dla osób niepełnosprawnych

Zostały zwiększone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał 7 października w tej sprawie rozporządzenie. Dodatkowe pieniądze mają umożliwić dalszą działalność, tak ważną dla osób niepełnosprawnych. O szczegółach mówi Wojciech Kobielski, naczelnik Wydziału Samorządów Departamentu Finansowego biura funduszu:

– W wyniku tych zmian, jakie przyniosło rozporządzenie, wzrośnie dofinansowanie ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Ta kwota, która obowiązywała od 1 stycznia w wysokości 22 000 zł, od chwili wejścia w życie rozporządzenia wyniesie 22 750 zł.

Również zwiększono dofinansowanie na roczny pobyt jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej o 300 zł:

– W rezultacie tych zmian jeszcze w 2019 roku samorządy wojewódzkie dostaną na zakłady aktywności zawodowej środki funduszów w kwocie prawie 3 700 000 zł więcej. Natomiast samorządy powiatowe na uczestników warsztatów terapii zajęciowej otrzymają ponad 8 mln zł więcej. Rozporządzenie przynosi także zmiany, jeśli chodzi o wysokości tych kwot w latach następnych. Jeśli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od stycznie przyszłego roku, będzie wynosiło już 20 496 zł, a więc o 2400 zł więcej niż w roku bieżącym.

Ta kwota będzie rosła również w latach następnych. W 2018 roku funkcjonowało 718 warsztatów terapii zajęciowej, z których skorzystało 27 tysięcy osób niepełnosprawnych. Z kolei w 116 zakładach aktywności zawodowej pracuje prawie 7 tysięcy osób niepełnosprawnych.

AK

źródło foto: pixabay / PublicDomainPictures