Wielka Niepodległa w muzyce

Muzeum Regionalne im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku oraz Janowska Biblioteka zapraszają w niedzielę 17 czerwca br. o godzinie 17.00 na wieczornicę niepodległościową Wielka Niepodległa 1918-2018 w muzyce. W programie przewidziane są występy Zespołu Folklorystycznego Janowianie oraz refleksje muzyczne przy kawiarnianych stolikach.

Przedstawiciele Muzeum w Złotym Potoku oraz Biblioteki w Janowie w najbliższych miesiącach planują też cykle kolejnych wykładów. Będą one poświęcone Wielkiej Niepodległej w w regionie, sztuce, w literaturze i pamiętnikarstwie. Program obchodów niepodległościowych zakończy konkurs wiedzy historycznej – Wielka Niepodległa 1918-2018-meandry niepodległości, adresowany do klas VII – VIII szkół podstawowych. Zasięg konkursu ma charakter regionalny. Finał konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej w Janowie 11 listopada 2018 r.

PNP