Wiemy kto zbuduje węzły przesiadkowe

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie wyłonił wykonawcę długo wyczekiwanych przez częstochowian węzłów przesiadkowych. Inwestycja, o której mówiło się od lat, przez długi czas nie mogła zostać rozpoczęta. Inwestor, czyli MZDiT, potrzebował aż trzech przetargów na wyłonienie firmy, która zrealizuje szeroko zakrojone prace przy trzech częstochowskich dworcach kolejowych: Częstochowa Osobowa, Stradom i Raków. Powodem takiego stanu rzeczy była zbyt niska kwota, jaką inwestor przeznaczał na wykonanie zadania, w porównaniu z kwotami proponowanymi przez oferentów. Różnica wynosiła od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych. O rozstrzygnięciu przetargu mówi rzecznik MZDiT, Maciej Hasik:
– Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Oferta tej firmy została wyłoniona jako najlepsza. Będziemy przebudowywać otoczenie trzech dworców kolejowych w Częstochowie – Częstochowa Osobowa wraz z ul. Piłsudskiego, Częstochowa Stradom z ul. Pułaskiego oraz Częstochowa Raków. Wszystkie trzy dworce będą połączone siecią dróg rowerowych. Z tak ważnej inwestycji, jaką jest budowa węzłów przesiadkowych, korzystać będą nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale i regionu, których ok. 40 tys. codziennie przyjeżdża i wyjeżdża z Częstochowy.
Przetargu nie udało by się rozstrzygnąć, gdyby nie przesunięcia w budżecie miasta, które dofinansowały inwestycję. Dzięki temu budowa węzłów przesiadkowych może rozpocząć się już w najbliższym czasie.
– Różnica, jeżeli mówimy o kwotach, wyniosła ok. 15,5 mln złotych – wyjaśnia Hasik. – Brakującą kwotę trzeba było znaleźć w budżecie miasta i przesunąć ją z innych zadań, które w tym roku nie będą realizowane w takim zakresie jak planowano. Udało się to zrobić. Rada Miasta przesunęła środki w budżecie, stąd udało się ten przetarg rozstrzygnąć. Teraz kolej na podpisanie umowy z wykonawcą.
Z realizacji całej inwestycji wyłączono planowaną wcześniej budowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. To zadanie ma zostać zrealizowane na podstawie oddzielnego przetargu. Szacunkowy koszt budowy węzłów przesiadkowych w Częstochowie to ok. 68 mln złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat, czyli do 2020 roku. Należy jednak pamiętać o tym, że tak jak w przypadku przebudowy DK1, wykonawca może zwlekać z podpisaniem umowy, co automatycznie wydłuży czas oczekiwania na zakończenie wszystkich prac.

ZD

wizualizacje projektu budowy węzłów ze strony internetowej meritum-projekt.pl