Więźniowie zdobywają kwalifikacje i pomagają

Trwa kolejny kurs Technologa Robót Wykończeniowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój. Jego ukończenie umożliwi osadzonym w częstochowskim Areszcie i jego Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym zdobycie potrzebnych kwalifikacji, które mogą być przydatne po zakończeniu wyroku. – W szkoleniu, które potrwa do 19 marca 2018 roku, uczestniczy 12 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Wąsoszu Górnym.
W ramach kursu skazani zdobędą praktyczne umiejętności przy pracach wykończeniowych, zostaną przeszkoleni z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Nabyte kompetencje umożliwią samodzielne poszukiwanie pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Na ten rok zaplanowano co najmniej 5 takich kursów – wyjaśnia ppor. Jowita Szymocha z częstochowskiego Aresztu Śledczego. W całym okręgu podlegającym pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach w ubiegłym roku w ramach Programu około 900 skazanych w trakcie 78 kursów zdobyło zawód. Aktualnie podobne kursy są przeprowadzane we wszystkich jednostkach penitencjarnych na Śląsku.

Osadzeni w częstochowskim Areszcie Śledczym są też przeznaczani do pomocy w schroniskach oraz do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Pomagają częstochowskiemu schronisku dla zwierząt oraz Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Częstochowie. Z kolei w Oddziale Zewnętrznym aresztu w Wąsoszu Górnym skazani pracują na rzecz organów administracji publicznej takich jak Urząd Gminy w Popowie, Opatowie, Lipiu oraz Miasta Kłobucka.

PNP