Wigilia dla bezdomnych już w niedzielę

Już w niedzielę, 23 grudnia w 24 polskich miastach około 1000 osób ubogich i bezdomnych usiądzie przy wigilijnym stole. W Częstochowie pod honorowym patronatem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, wigilię dla osób bezdomnych organizuje Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Częstochowskie spotkanie wigilijne dla bezdomnych i ubogich odbędzie się w niedzielę, 23 grudnia o godz. 17.00 w sali przy katedrze Świętej Rodziny przy ul. Krakowskiej 15/17.

Wigilie dla osób bezdomnych i ubogich Caritas organizuje również przy współpracy Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape, Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Częstochowskie czy Fundacji św. Barnaby. Osoby, które chciałyby się włączyć i pomóc w przygotowaniach, proszone są o przybycie w niedzielę już od godziny 13.00 do sali przy katedrze Świętej Rodziny przy ul. Krakowskiej 15/17.

Każdego roku na wigiliach organizowanych przez Caritas częstochowską gromadzi się kilkuset biednych i bezdomnych.

PNP