Włącz się w wolontariat!

Wolontariat to dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz osób potrzebujących. Jak mówił św. Jan Paweł II: Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb. Jedną z organizacji, która spieszy z bezinteresowną pomocą wszystkim potrzebującym, opierając się w dużym stopniu na pracy wolontariuszy jest Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza do wolontariatu osoby, które chciałyby podzielić się swoim czasem i miłością z potrzebującymi:

– Nowy rok, a więc nowe wyzwania. Przypominamy się o wolontariacie. To przypomnienie jest wezwaniem dla wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w wolontariat Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Wolontariat skierowany jest dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich. Chcemy by takie osoby przychodziły do naszych ośrodków, które prowadzimy, gdzie można spotkać się z osobami potrzebującymi. Może ktoś chcę podzielić się talentami z tymi osobami, spędzić z nimi czas. Od najbliższego czasu, na nasz Dom Samotnej Matki i Dziecka będzie przychodzić pani doktor, która będzie dzielić się swoją wiedzą. Stąd ta nasza zachęta, aby być wolontariuszem, być dla innych. Wolontariat to dobrowolność, ale i otwarcie na drugiego człowieka.

Stały wolontariusz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ma możliwość zaangażowania się w szeroki wachlarz działań. Wolontariusz może zaangażować się w: posługę akcyjną, np. pomoc w wigilii dla osób bezdomnych, posługę stałą, np. w schronisku, na kuchni, uczestnicząc w patrolach streetworkera. Wszystkie informacje o możliwości przystąpienia do wolontariatu można znaleźć na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Foto źródło: caritas.czest.pl