Wnioski m.in. o 500+ składamy do CCŚ, nie do MOPS

Zbliża się  termin  składania na nowy okres wniosków o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Od 1 kwietnia 2017 r. MOPS w Częstochowie nie zajmuje się już rozpatrywaniem wymienionych wyżej spraw.
Wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia w Częstochowskim Centrum Świadczeń, które jest nową jednostką, działającą  od 1 kwietnia niezależnie od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W związku z tym wszelką korespondencję, w tym druki wniosków i oświadczeń, w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego należy adresować, wpisując  nazwę nowej instytucji: Częstochowskie Centrum Świadczeń, Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa, tel. 34 315 22 32.

Źródło: MOPS