Wojewoda śląski zachęca do udziału w drugiej turze „Bitwy o wozy”

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP star. bryg. Mirosław Synowiec

We wtorek 7 lipca o 12:00 w częstochowskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka i Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP star. bryg. Mirosława Synowca w sprawie II edycji „Bitwy o wozy”. Jest to inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która ma na celu zachęcić Polaków z gmin do 20 tys. mieszkańców, do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich.

O tym jak wypadła I edycja „Bitwy” mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek:

– Pierwsza tura tego tzw. konkursu cieszyła się naprawdę zainteresowaniem i uznaniem, za równo ze strony samorządowej jak i społecznej i stąd minister spraw wewnętrznych, pan Mariusz Kamiński podjął decyzję wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, że taka edycja zostanie ponowiona. Mało tego, że ponowiona, bo zostanie jeszcze poszerzona, że nie 16, czyli po jednym wozie na każde województwo, ale w sumie 49 nowych jednostek bojowych może zostać przekazanych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych do naszego systemu gaśniczego – stwierdził wojewoda śląski. – Żeby mieć szansę taki wóz uzyskać o wartości 800 tys. złotych, należy w danej gminie osiągnąć największą frekwencję. Mówimy tutaj o gminach do 20 tys. mieszkańców. Będziemy liczyć głosy wyłącznie mieszkańców, którzy są na stałe wpisani do rejestru wyborców tak, aby w żaden sposób nie zakłócać tego procesu wyborczego i tych wyników z osobami, które korzystają ze swojego wypoczynku czy też z innych form przebywania na terenie danej gminy – powiedział Jarosław Wieczorek. – Przede wszystkim ma to poprawić z jednej strony frekwencję w naszym największym święcie demokracji jakim jest wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a z drugiej strony możemy poprawić dodatkowo stan bezpieczeństwa w poszczególnych gminach, które uzyskają ten najwyższy wynik – dodał wojewoda.

Mieszkańcy regionu częstochowskiego w I turze „Bitwy o wozy”, jak stwierdził wojewoda Jarosław Wieczorek, uzyskali bardzo wysokie wyniki.

– Gminy z tzw. dawnego województwa częstochowskiego oscylowały w granicach 70%, a to jest naprawdę dobra frekwencja, ale gmina Koszarawy miała prawie 77%, stąd bezapelacyjnie okazała się najskuteczniejsza. Tam w ten proces frekwencyjny zaangażowane były władze gminy, zaangażowani byli społecznicy, zaangażowane były straże pożarne i wszyscy mieszkańcy, którzy uważali, że warto żeby taki wóz stał u nich. Większość i tak chciała pójść na wybory, ale może dzięki temu, że możemy poprawić ten status bezpieczeństwa, może warto jeszcze powiedzieć do sąsiada: „Chodź, ważna decyzja dla Polski, ale również ważna decyzja dla naszej gminy, być może ten wóz się nam przyda” – powiedział wojewoda śląski.

Jak wspomniał komendant Mirosław Synowiec, Państwowa Straż Pożarna jest wdzięczna oddziałom OSP za ich pracę i potwierdził, że sprzęt, który można wygrać w „Bitwie o wozy” jest na najwyższym poziomie.

– Jesteśmy tak zorganizowani na terenie województwa, że to wsparcie jest nam udzielane i potrzebne, i za nie dziękujemy, także za zaangażowanie ochotników w działania. Wozy, które są kupowane i przekazywane do Ochotniczych Straży Pożarnych to jest najnowszy towar na rynku, jeżeli tak można powiedzieć – powiedział Mirosław Synowiec. – One się nazywają samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest określony standard wyposażenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To wszystko jest opisane. Oczywiście jest zbiornik z wodą, zbiornik ze środkiem pianotwórczym węża, a z takich specjalistycznych narzędzia hydrauliczne do ratowania ludzi z zakleszczonych pojazdów i ich ewakuowania, narzędzia pneumatyczne, wentylatory oddymiające – taki sprzęt specjalistyczny – powiedział komendant. – Ja to odbieram pozytywnie i też spotkałem się, powiem szczerze, z takim sygnałem spoza służby, który mówi o tym, że to jest połączenie przyjemnego z pożytecznym – dodał.

Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, który również uczestniczył w spotkaniu, zachęca wszystkich mieszkańców gmin dawnego województwa częstochowskiego do udziału w wyborach i w walce o wóz strażacki dla lokalnych OSP.

– Pragnę zachęcić do udziału w wyborach, aby region częstochowski, czyli północny, województwa śląskiego nie wypadł blado i żeby to auto zostało u nas. Serdecznie zapraszam, żeby frekwencja w gminach do 20 tys. mieszkańców była maksymalnie jak największa. Życzę powodzenia, bo nasze OSP auta potrzebują! – zaapelował wicewojewoda Robert Magdziarz.

Druga tura wyborów prezydenckich już w najbliższą niedzielę. Na naszych stronach internetowych można znaleźć informacje jak poprawnie głosować i rozwiewamy wątpliwości odnośnie procedur głosowania.

KG

Konferencja prasowa Bitwa o wozy; fot. KG

Konferencja prasowa Bitwa o wozy; fot. KG