Województwo śląskie zmieni nazwę?

W środę 20 lutego do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach trafi petycja dotycząca zmiany nazwy województwa, a także jego heraldyki. Petycję złożą przedstawiciele Stowarzyszenia Beskidzki Dom z Bielska-Białej.

Jednym z argumentów za zmianą obecnej nazwy województwa na województwo śląsko-małopolskie jest fakt, że znaczna część jego terenów leży na terenach historycznie przynależących do Małopolski, o czym informuje wiceprezes stowarzyszenia, dr Grzegorz Wnętrzak:

Ten pomysł zrodził się już kilka lat temu. My w Bielsko-Białej i podobnie z resztą w Częstochowie, obserwujemy negatywne skutki zmian administracyjnych, które nastąpiły w roku 1999, ale także to, że w ramach województwa, w którym jesteśmy nie dba się, czy też nie dostrzega się tego, że województwo to jest zróżnicowane kulturowo i historycznie. Śląskiem jest tak naprawdę około połowy powierzchni tego województwa, natomiast ta druga połówka to jest historyczna Małopolska. Uważamy więc, że skoro taki duży procent województwa nie jest Śląskiem, to nazwa nie jest adekwatna. Mamy przykłady w postaci innych województw: kujawsko-pomorskie, czy warmińsko-mazurskie, gdzie szanuje się tę różnorodność w nazwie i heraldyce. Uważamy, że powinno to być również tutaj.

Inicjatywę popierają m.in. Lokalni z Częstochowy, Stowarzyszenie Niezależni. BB, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich, czy Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, a także szereg mniejszych organizacji lokalnych.

Jak mówi dr Grzegorz Wnętrzak wszystkie te organizacje łączy to, że ich przedstawiciele są Małopolanami, czują się związani z Małopolską i chcą to podkreślać.

Przeprowadziliśmy sondaż, podczas którego pytaliśmy częstochowian co sądzą o zmianie nazwy z województwa śląskiego na śląsko-małopolskie. Większość mieszkańców stwierdziła, że chętnie powróciłaby do zmiany nazwy na województwo częstochowskie.

W petycji została uwzględniona także zmiana heraldyki. Przedstawiciele postulują o uwzględnienie symboli małopolskich, krakowskich, gdyż jak mówi dr Grzegorz Wnętrzak: „Obecny herb dyskryminuje nieśląską część województwa śląskiego”.

KF

foto źródło: wikizaglebie.pl