Wolontariat = dobro

„Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” to hasło konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Spotkanie odbyło się w Audytorium Maximum z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

W ciągu czterech godzin konferencji udział wzięło sześciu prelegentów z różnych obszarów związanych z pomocą i wolontariatem. Jednym z nich była Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, która mówiła, jak ważni w pomaganiu innym są wolontariusze.

– Wolontariusze pełnią bardzo istotną rolę w naszych organizacjach. Mamy 30 wolontariuszy, którzy bezpośrednio zajmują się pacjentami w oddziale stacjonarnym. Mamy także liczną grupę wolontariuszy akcyjnych, którzy pomagają nam w licznych akcjach podejmowanych przez stowarzyszenie w celu promowania idei opieki hospicyjnej i paliatywnej w naszym społeczeństwie – tłumaczyła.

Konferencja była okazją do poznania najważniejszych założeń i roli wolontariatu. Anna Kaptacz podkreślała także, że od momentu powstania Stowarzyszenia, czyli od blisko 30 lat, podejście do pomocy innym ewoluowało.

– To był czas transformacji w Polsce, wtedy ludzie inaczej zaczęli żyć i oddychać. Inaczej czuli demokrację, która wkroczyła do naszego kraju. Myślę, że teraz wcale nie jest tak źle, bo wolontariusze do nas przychodzą. Kiedy ogłaszamy jesienną, bądź wiosenną edycję kursu, zainteresowanie jest dosyć duże. Myślę, że w naszym społeczeństwie są ludzie, którzy z potrzeby serca chcą pomagać innym – dodała prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Według ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych. Dlaczego warto być wolontariuszem?

– Wolontariat na pewno uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, zachęca nas do przemyśleń, do fundamentalnego wyboru: więcej mieć, czy też bardziej być. Dzięki swojej pracy nasi wolontariusze czują się docenieni i czują satysfakcję, że przyczynili się do czegoś dobrego. Często też mówią, że czują się potrzebni i podkreślają, że nie marnują swojego czasu – odpowiadała Iwona Rutkowska, asystentka zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Uczestnicy konferencji dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, omawiając m.in. wpływ wolontariatu na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czy pomocy, jaką niosą wolontariusze w hospicjum.

BNO