Wraca cykl „Śniadanie z przedsiębiorcami”

park

Agencja Rozwoju Regionalnego po wakacyjnej przerwie wznawia czwartkowe spotkania z przedsiębiorcami, określane jako „Śniadanie z przedsiębiorcami”. Najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 3 września. Jego tematem będą „Usługi oraz instrumenty wsparcia pracodawców i osób poszukujących pracy”. Temat przedstawi Grażyna Klamek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Zebrania te organizowane są cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Są to spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Częstochowy. Jest to ważne forum dialogu pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców a władzami miasta. Służą one wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju częstochowskich firm. „Śniadanie z przedsiębiorcami” jest organizowane w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym znajdującym się, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121. Poczatek o godz. 8.30.

źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie