Wskaźniki jakości powietrza – pilotażowy program w Częstochowie

Obowiązująca od września uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Wskazuje ona rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać i co można spalać. Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia. Właśnie w trosce o nasze zdrowie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zamierza wprowadzić w Częstochowie system wskaźników jakości powietrza. O projekcie mówi naczelnik wydziału, Andrzej Szczerba:
– Na podstawie tej uchwały powinniśmy podejmować różne działania, które pozwalałyby walczyć o tą jakość powietrza. W związku z tym postanowiliśmy, że jeszcze w tym roku uruchomimy na terenie miasta sieć wskaźników jakości powietrza, tzw. obszarowych. Rozmieścimy około 25 wskaźników na terenie miasta, damy do tego aplikację, z której będą mogli skorzystać mieszkańcy. Na podstawie tych wskaźników, w czasie rzeczywistym, mieszkaniec będzie mógł się orientować jakie jest zanieczyszczenie powietrza.
Wskaźniki mają być montowane w miejscach publicznych, z których korzystają osoby dla których zła jakość powietrza może być szczególnie niebezpieczna.
– Chcemy w tej chwili zabezpieczyć dwie grupy osób – wyjaśnia Szczerba. – Chodzi o dzieci, w związku z tym wskaźniki będą instalowane przy przedszkolach, a druga grupa to będą osoby, które w sposób aktywny korzystają, mówiąc ogólnie, ze środowiska. Czyli wskaźniki będą w miejscach rekreacyjnych, tam gdzie mieszkańcy biegają, jeżdżą na rowerach czy uprawiają inne sporty.
Jeżeli program się sprawdzi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zamierza w przyszłym roku zwiększyć ilość wskaźników w mieście. Według szacunków wydziału na terenie miasta powinno być ok. 80 – 100 wskaźników. Koszt realizacji projektu w tym roku to ok. 50 tys. złotych. Środki przeznaczone na ten cel są zagwarantowane w budżecie miasta. Na montaż wskaźników w przyszłym roku wydział chce pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z środków na poprawę jakości powietrza.

ZD