Wybory – czy wiesz jak?

Już za niecałe dwa tygodnie, bo 13 października przeprowadzone będą wybory parlamentarne, w których zostanie wybranych 460 posłów oraz 100 senatorów do Senatu RP. Czynne prawo wyborczy przysługuje każdej osobie, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat i nie jest pozbawiona praw publicznych.

Do 30 września osoby z niepełnosprawnością mogły zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Nie oznacza to jednak straconych szans.

– Do 4 października można wystąpić do danego urzędu miasta lub gminy o wyznaczenie pełnomocnika. Takiego pełnomocnika może wyznaczyć osoba, która kończy najpóźniej w dniu głosowania 75 lat lub jest osobą niepełnosprawną w znacznym, lub umiarkowanym stopniu – tłumaczył Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

Odrębny temat stanowią osoby przebywające w szpitalach, zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz zakładach karnych.

– Często są tam tworzone obwody odrębne. Jeśli taki obwód jest utworzony np. w szpitalu, do którego trafiliśmy, należy wystąpić do kierownika jednostki z chęcią o umieszczenie nas w spisie wyborców. Kierownik umieści taką osobę na liście i w dniu wyborów będzie można głosować. Gdyby się zdarzyło, że osoba umieszczona w szpitalnym spisie wyborców opuści tę placówkę przed dniem głosowania, musi pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument potwierdzający opuszczenie takiej palcówki. Dopiero wtedy będzie mogła zagłosować w stałym obwodzie głosowania.

Na terenie Częstochowy utworzonych jest dziewięć takich obwodów, w tym we wszystkich dużych szpitalach w mieście. Wśród osób wyrażających chęć głosowania są też i tacy, którzy nie mieszkają w miejscu swojego zameldowania. Ci, mogą skorzystać m.in. z tzw. profilu zaufanego, będącego coraz powszechniejszą formą kontaktu z administracją.

– Dzięki profilowi zaufanemu możemy np. złożyć wniosek w danym urzędzie miasta lub gminy o dopisanie się do stałego rejestru wyborców. Należy pamiętać, że dany wójt, burmistrz lub prezydent ma pięć dni na rozpatrzenie takiego wniosku i wydanie decyzji o odmowie, lub wpisaniu danej osoby, dlatego też trzeba się spieszyć – informował dyrektor delegatury.

Warto też przypomnieć, że każdy, kto chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może do piątku, 11 października pobrać w swoim urzędzie zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie udać się do dowolnego lokalu wyborczego w kraju.

BNO