Wychowanie w duchu miłości Ojczyzny

„Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości Narodu” – pod takim hasłem odbyła się we wtorek 21 sierpnia na Jasnej Górze kolejna ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich. Sympozjum rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. Poruszano różne wątki, w tym zagadnienia prawne, dotyczące organizacji szkół podstawowych, zespołów szkół, dotowania, zatrudniania, oceny pracy nauczycieli i dyrektorów. Debatowano także o tym,  w jaki sposób szkoła może pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci do wiary (także w wychowaniu w ogóle). Uczestnicy wysłuchali także referatu dotyczącego wspierania kształcenia matematycznego w szkołach podstawowych.  Projekt Rady Szkół Katolickich dla szkół przedstawili  prof. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska i dr Jan Amos Jelinek.

Uczestnicy sympozjum spotkali się także na Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej. Konferencję zakończyła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

PNP