Mniej bezdomnych w Częstochowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie podał wyniki badań liczby osób bezdomnych, które odbyło się w naszym mieście w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. Liczba ta jest mniejsza niż w latach poprzednich i w noc badania wynosiła 371 osób, z czego 36 osób przebywało w tzw. miejscach niemieszkalnych, a pozostałe 335 w różnego rodzaju placówkach. Obecne warunki pogodowe, zwłaszcza minusowe temperatury w nocy, sprawiają, że nadal istnieje konieczność bezpośredniego wsparcia osób bezdomnych przez służby miejskie, zwłaszcza osób, które nie korzystają z możliwości schronienia się na przykład w noclegowni.
Poprzednie badanie liczby osób bezdomnych miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Wówczas na terenie miasta Częstochowy przebywało 379 osób bezdomnych, w roku 2016 były to 382 osoby.

ZD