Wyższy Instytut Teologiczny rozpoczął rok akademicki 2017/2018

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie 21 października zainaugurował kolejny rok akademicki. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył abp Wacław Depo. Po Eucharystii profesorowie i studenci wraz z arcypasterzem przeszli do instytutowej auli, by dopełnić inauguracji. Zebrani wysłuchali m. in. słów ks. prof. Jana Dziedzica, prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dotknął on trzech płaszczyzn ważnych dla teologa:
– Myślę, że ważne są trzy słowa: tożsamość, relacja i rozwój. Pierwsza jest tożsamość. Pan Jezus, kiedy modlił się za uczniów, modlił się żeby Bóg nie zabierał ich ze świata, ale żeby zachował ich od niego. Dzisiejszy świat mówi, żeby robić to, co wszyscy, a teolog musi pójść czasem pod prąd. Musi wiedzieć kim jest i przez kogo jest posłany do świata. Chcemy pokazać swoją różnorodność i Ewangelię.
Drugim ważnym aspektem życia są relacje:
– Papież Franciszek naucza, że chodzi o kulturę więzi. Aby bliźni był dla nas bratem, a nie konkurentem. Przykładem jest tutaj św. brat Albert, który mówił, by być dobrym jak chleb. Być chlebem, a nie zakalcem. – mówił ks. Dziedzic
Trzecią płaszczyzną jest rozwój:
– Wiadomo, że student pierwszego roku dostaje pusty indeks, który po 5 latach zapełniony jest różnymi ocenami: Bardzo dobrymi, dobrymi, ale także dostatecznymi. Czasem można też nie zdać egzaminu. Nie należy się jednak przejmować porażkami, bo porażka może być trampoliną do sukcesu. Było tak w życiu świętych. Św. Maksymilian Maria Kolbe był niesfornym dzieckiem, a wyrósł na jednego z najwybitniejszych i największych świętych XX wieku. Św. Rafał Kalinowski przez 10 lat nie był u spowiedzi, a stał się więźniem konfesjonału. – przypomina ks. profesor z Krakowa. – Na rozwój nigdy nie jest za późno.
Na koniec ks. Jan przypomniał słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękaj się jutra – niech jutro lęka się ciebie. Wyznacz kierunek, a wszystko stanie się proste. To ty możesz sprawić, że jutro będzie działać na twoją korzyść.”.