Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie zaprasza na studia

Okres wakacji to dla maturzystów czas wyboru dalszej drogi życiowej. Uczelnie prześcigają się w zachęcaniu absolwentów szkół średnich do wyboru proponowanych przez nie kierunków i specjalizacji. W wachlarz możliwości jakie mają do wyboru młodzi, wpisuje się również Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie.

Do oferty Instytutu zaliczają się przede wszystkim jednolite 5-letnie studia magisterskie z teologii, ale również studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne i katechezy przedszkolnej oraz studium liturgii i muzyki kościelnej, życia rodzinnego oraz duchowości chrześcijańskiej. O tym dlaczego warto studiować teologię w Częstochowie mówi ks. Łukasz Połacik, wicedyrektor Instytutu.

– Nasze studia mają profil niestacjonarny, to studia zaoczne. Główne zajęcia odbywają się w soboty, dodatkowe w piątki. Jest to dla wielu szansa, by studiować teologię, zdobywać wiedzę o Panu Bogu. Nasza uczelnia oferuje też – jako uczelnia kształcąca przyszłych nauczycieli – wykształcenie pedagogiczne, czyli możliwość ukończenia praktyk pedagogicznych, które nadają uprawnienia do nauczania religii w szkole. To jest podstawowy rys tych studiów, że uprawniają one do pracy nie tylko w szkole, ale też w parafii. Kształcą do tego, by podjąć posługę formatora jakiejś grupy apostolskiej w Kościele czy też do innych zadań związanych z katechezą w parafii – powiedział ks. Łukasz Połacik. – Mamy też grupę studentów, którzy zawodowo zajmują się czymś całkiem innym. Chcą po prostu studiować teologię jako piękną naukę o Bogu – niewątpliwie najważniejszą – i robią to po prostu dla siebie, z ciekawości i z pasji – dodał.

Ks. Połacik wskazuje na geograficzną bliskość Jasnej Góry jako jeden z atutów ulokowania częstochowskiego Wyższego Instytutu Teologicznego.

– Na naszym plakacie promującym Instytut mamy napisane, że zachęcamy do studiowania w cieniu czy też w blasku Jasnej Góry – w każdym razie w bardzo dużej bliskości Matki Bożej, naszej Królowej, Królowej Polski. Myślę, że to też taki szczególny rys naszej uczelni, że wielu studentów po zakończonych piątkowych zajęciach tak naprawdę kończy je nie ostatnim wykładem, a apelem jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. Pewnie wszędzie jest dobrze studiować teologię, ale my szczególnie zapraszamy do tronu Matki Bożej – powiedział kapłan.

Wyższy Instytut Teologiczny w kwestiach naukowych współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II.

– Nasz Instytut Teologiczny jest jak najbardziej uczelnią niezależną. Mamy natomiast podpisaną umowę naukową z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Nie jesteśmy filią, natomiast jesteśmy wyłączonym, niezależnym Instytutem, który jednak wszelkie prawa państwowe, jeśli chodzi o nadawanie tytułu zawodowego magistra, uzyskuje przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego. To dyplom tej uczelni otrzymują nasi studenci. 

WIT daje także możliwość podjęcia studiów licencjackich, będących wstępem do otwarcia przewodu doktorskiego z nauk teologicznych. Jak to możliwe? Wyjaśnia ks. Połacik:

– Wszystkich tych, którzy mają magisterium z teologii – czy to uzyskane na naszej uczelni, czy też gdziekolwiek indziej – zapraszamy do podjęcia tzw. studiów licencjackich. W teologii jest tak, że po magisterium przed doktoratem istnieje jeszcze tzw. licencjat kanoniczny albo licencjat rzymski. Żeby go otrzymać, trzeba ukończyć dwuletni kurs dodatkowych studiów i złożyć pracę albo – jeśli praca magisterska zostanie uznana przez Radę Wydziału za pracę licencjacką – można bezpośrednio podejść do egzaminu licencjackiego i uzyskać tytuł magistra licencjata, który otwiera drogę do otwarcia przewodu doktorskiego.

W związku z reformą szkolnictwa wyższego bezpośrednio w Wyższym Instytucie Teologicznym nie można dziś uzyskać stopnia doktora, ponieważ każdy wydział może mieć tylko jedną szkołę doktorską, a ta znajduje się w Krakowie.

Wszyscy zainteresowani studiami w Wyższym Instytucie Teologicznym więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej Instytutu albo osobiście w siedzibie WIT przy ul. św. Barbary 41 w Częstochowie.

KG
fot. WIT