Wyzwania przed polską transplantologią

Zwiększenie liczby narządów do przeszczepienia, która mimo że rośnie, wciąż jest niewystarczająca, oraz udoskonalanie technik monitorowania stanu zdrowia biorcy – to, zdaniem wiceminister zdrowia Katarzyny Głowali, jedne z wyzwań stojących przed transplantologią. – Najczęściej udaje się nam pobrać nerki. Z innymi narządami jest większy problem gdyż ich wybór musi być bardzo precyzyjny. – mówi dr Jolanta Majer.

Resort Zdrowia planuje zwiększenie finansowania Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej o 10 mln zł. Obecnie coroczny budżet Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej wynosi 45 mln zł. Jest przeznaczany m.in. na zakup sprzętu dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek, komórek i medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Pierwszego przeszczepu dokonano w Polsce w 1966 r.

PNP

fot. Szpital NMP