Wzrost stawek diet w komisjach wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza podniosła diety członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach Prezydenta RP.

Wzrost stawek jest efektem uchwały z 27 lutego 2019 r. Mówi Tomasz Doruchowski z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie:

Diety zostały znacząco zwiększone. Dla przewodniczącego komisji obwodowej będzie to 500 zł, dla zastępcy 400 zł a dla członka komisji 350 zł. Ta różnica pomiędzy wysokością diety dla przewodniczącego a członka komisji jest dużo większa niż była, po to, aby zachęcić osoby do pełnienia funkcji przewodniczącego. Wiąże się ona z większą ilością czynności do wykonania – podkreśla Tomasz Doruchowski.

Wysokość diet wzrośnie o sto procent w stosunku do poprzednich wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ubiegłych latach, w zależności od pełnionej funkcji, diety wynosiły 200, 180 lub 160 zł.  Jednak porównując ostatnie wybory samorządowe, to stawki są na podobnym  poziomie. W przeciwieństwie do ostatnich wyborów, w każdym lokalu będzie pracowała tylko jedna komisja. Mówi Tomasz Doruchowski:

Nowe przepisy, które weszły w życie w postaci zmian w kodeksie wyborczym, m.in. spowodowały fakt, że zamiast dwóch komisji, które mieliśmy w ubiegłych wyborach, będzie jedna. Komisja ta przeprowadzi głosowanie od siódmej do dwudziestej pierwszej, a później ustali wyniki w obwodzie – kończy Tomasz Doruchowski.

Kandydatów na członków komisji wyborczych można zgłaszać do 26 kwietnia. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 roku.

AK