Wzrost waloryzacji składek ZUS

 

Ponad 200 mld zł przybyło klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ich kontach i subkontach w wyniku czerwcowej waloryzacji składek.

Tegoroczna waloryzacja składek na poziomie 9,2% na koncie i 5,01% na subkoncie daje wzrost naszego kapitału emerytalnego na poziomie nienotowanym dziś na żadnej lokacie! Są klienci, którzy na waloryzacji zyskali ponad 100 tys. złotych.

Szczegóły przedstawia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim:

Co roku wraz z pierwszym czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna waloryzację składek na koncie i subkoncie ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Wskaźnik waloryzacji konta oblicza się na bazie inflacji i przypisu składek (wzrost płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei wskaźnik waloryzacji subkonta to pochodna wzrostu PKB za ostatnie 5 lat — tłumaczy Beata Kopczyńska.
W tym roku oba wskaźniki waloryzacji były wyższe niż te zanotowane w roku ubiegłym i wyniosły odpowiednio 109,2 proc. oraz 105,01 proc. Dzięki temu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrósł o 214,2 mld zł i wynosi obecnie ponad 2,5 bln zł. Z kolei wartość kapitału zgromadzonego na subkontach wzrosła o blisko 18 mld zł do poziomu 376,6 mld zł. W sumie na kontach i subkontach klientów ZUS przybyło ponad 232,2 mld zł. Dziś więc mają zgromadzone na swoją emeryturę 2,92 bln zł. Przy każdej okazji Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o to, by weryfikowali zarówno stan swoich finansów w ZUS, jak i to, w jaki sposób coroczna waloryzacja wpływa na stan zgromadzonych przez nich środków. Konto w ZUS jest tak samo ważne, jak to w banku, bo zgromadzone na nim środki będą zabezpieczały naszą przyszłość emerytalną. Dzięki czerwcowej waloryzacji klienci ZUS zyskują niejednokrotnie kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tys. złotych.

I tak mężczyzna urodzony w 1959 r., który na swoim koncie w ZUS uzbierał wraz z kapitałem początkowym ponad 1 mln zł, zyskał na czerwcowej waloryzacji blisko 108 tys. zł. Inny, urodzony w 1960 r., dzięki waloryzacji podniósł stan swojego konta w ZUS o ponad 103 tys. zł.

źródło: ZUS