X Jubileuszowe Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

konf 011

„Biblioteka bliżej czytelnika” to temat X Jubileuszowego Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbyło się w dniu 27 marca 2014 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8. Ta międzynarodowa konferencja zorganizowana została w ramach obchodów Roku Czytelnika. Przedsięwzięcie skierowane było do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, organów prowadzących biblioteki i szkoły, przedstawicieli samorządów, dyrektorów bibliotek.
Celem Forum była: promocja działań bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, naukowych, wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych, integracja środowiska bibliotekarskiego, współpraca w rozwiązywaniu problemów zawodowych.