XIII zwyczajna sesja Rady Miasta

Odbyła się dzisiaj XIII zwyczajna sesja Rady Miasta. Przedmiotem obrad było wiele spraw ważnych dla mieszkańców miasta, dotyczących m.in. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pracowników placówek oświatowych oraz zbycia wybranych nieruchomości należących do gminy Częstochowa.

Rani dyskutowali również o problematycznej kwestii, jaką jest sprawa podniesienia stawek opłat za śmieci. Mówi Piotr Wrona, radny Prawa i Sprawiedliwości:

Jest projekt ustawy prezydenta miasta Częstochowy, która przesuwa podwyżkę opłat za śmieci o miesiąc. Nadal drążymy temat tych nieproporcjonalnie dużych podwyżek, obiecałem to Państwu, że nie odpuścimy tego tematu. Wczoraj na komisji pytałem, czemu wprowadzenie tych podwyżek zostało przesunięte o miesiąc, odpowiedzi nie uzyskałem.

Jednym z działań mających na celu obniżkę cen za śmieci jest pismo skierowane do wojewody, który może wpłynąć na rozwój sprawy. Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas dzisiejszej sesji była aktualna sytuacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. O szczegółach mówi Monika Pohorecka, radna Prawa i Sprawiedliwości:

Wyrażamy wielką nadzieję na to, że sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym ulegnie poprawie, bo niewątpliwie jest bardzo trudna. Pamiętajmy jednak, że obecny stan finansów w ochronie zdrowia w każdej placówce, jest wynikiem wieloletnich działań i decyzji. Będziemy starali się pomóc, jeśli jest to możliwe.

Oby sytuacja w szpitalu na Parkitce uległa poprawie dzięki Zbigniewowi Bajkowskiemu, który został wczoraj powołany na nowego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

AK