XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy

29 sierpnia odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy. Radni podejmowali uchwały dotyczące zmian m.in. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Częstochowy na lata 2019-2033 oraz w budżecie miasta na rok 2019.

Jednak największe kontrowersje spotkały się z wprowadzeniem zmian w uchwale dotyczącej zwolnienia z opodatkowania nieruchomości znajdujących się w Częstochowie w specjalnych strefach ekonomicznych. Mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Piotr Wrona:

– Zaproponowano kolejną poprawkę do tej uchwały. Przedsiębiorca, który zainwestuje w nowe miejsce pracy, będzie mógł zostać zwolniony z podatku. Warunkiem jest zaproponowanie pracownikowi 300% minimalnej podstawy.

W uzasadnieniu do uchwały jako przyczynę tych zmian wskazano „dobrą koniunkturę na rynku pracy oraz zwiększenie jakości miejsc pracy tworzonych ze wsparciem Miasta Częstochowy”. Jednak zaproponowana kwota dla wielu przedsiębiorców wydaje się niemożliwa do zrealizowania:

– Przygotowałem projekt poprawki tej uchwały na 200%. Moim argumentem było to, że przy 300% tych przedsiębiorców nie będzie przybywać. My w tym momencie powinniśmy myśleć o mieszkańcach poprzez przedsiębiorców.

Pomysł zaproponowany przez radnego PiS Piotra Wronę spotkał się jednak z różnymi reakcjami:

– Radni SLD argumentowali to tym, że jestem przeciwko wysokim zarobkom pracowników naszego miasta. Wypowiadałem się jako radny, jako przedsiębiorca i jako przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki.

Na XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Częstochowy podjęto również uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz w sprawie zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej im Bronisława Hubermana.

AK