XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie uroczyście otwarta

W sobotę 31 sierpnia została otwarta XXVIII Krajowa Wystawa Rolnicza oraz XX Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Jest to wydarzenie, które inauguruje obchodzone 1 września Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, czyli święto podsumowujące tegoroczną pracę rolników.

Jest ono również okazją do spotkania rolników z przedstawicielami władz oraz możliwością wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń dotyczących polskiej gospodarki. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– Dobrze, że po żniwach już od wielu lat spotykamy się u stóp Pani Jasnogórskiej, po to, żeby przez Jej ręce dziękować Bogu za to, że pobłogosławił, a ziemia plon wydała. Jest to również szczególny moment, kiedy społeczeństwo trochę bardziej niż zazwyczaj interesuje się sprawami wsi. Ta wystawa jest również dobrym świadectwem oraz pokazaniem polskiej wsi i rolnictwa.

W uroczystości uczestniczył bp Edward Białogłowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy, który zaznaczył, że Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie oraz Krajowa Wystawa Rolnicza są wydarzeniami z ogromną tradycją:

– Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie są wydarzeniem, które swój początek ma w roku 1982. Wystawa Rolnicza ma bardzo długą historię, bo ponad stuletnią. Mamy tutaj okazję, by podziękować tym, którzy prezentują swój tegoroczny dorobek na różnych frontach rolnictwa.

Ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu towarzyszył wiceminister Szymon Giżyński, który mówił o planach dotyczących przyszłości polskiego rolnictwa:

– Tych planów nie trzeba formułować. Wynikają one z możliwości, które stwarzamy od czterech lat, oczywiście kontynuując to, co było dobrego wcześniej, ale uzupełniamy o nowe elementy. Czyni to minister Jan Krzysztof Ardanowski, który jest rewelatorem polskiego rolnictwa.

Za organizację oraz przygotowanie XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej jest odpowiedzialny Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. O przygotowaniach opowiada dyrektor Marek Dziubek:

– Wystawa tego typu jest największym przedsięwzięciem na terenie województwa śląskiego, jednak w skali kraju jest jedynym z najważniejszych wydarzeń. Wpisujemy się również w obchody Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich, których kulminacyjnym momentem jest Msza św. na jasnogórskim Szczycie.

Krajowa Wystawa Rolnicza jest bardzo dużym przedsięwzięciem, które nawiązuje nie tylko do tradycji, ale również z roku na rok się rozwija. Mówi Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski:

– Jest to święto duchowe i święto rolników. Z początkiem lat 90. miasto Częstochowa podjęło taką decyzję, aby ruszyć z tematem dowartościowania plonów naszych okolicznych rolników częstochowskich. Później do tego pomysłu dołączył Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Teraz jest to już tak duże przedsięwzięcie, pokazujące nowoczesne technologie, że rolnicy mogą nie tylko podziękować Matce Bożej za życie, za zdrowie, za plony, ale również będą mogli zobaczyć najnowocześniejsze rozwiązania.

Na wystawie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dba ona o bezpieczeństwo rolników oraz dzięki licznym konkursom i przedsięwzięciom poprawia jakość ich pracy. Mówi Aleksandra Hadzik, prezes KRUS:

– Nasz sztandarowy konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, którego podsumowujemy już 17. edycję w tym roku. Co ważne, to jest nie tylko konkurs, ale w czasie, w którym on trwa, nasi inspektorzy dojeżdżają do tych gospodarstw, poprawiają to, co można poprawić, aby ta praca w rolnictwie była jeszcze bardziej bezpieczna. I jest efekt tego oraz innych konkursów — spadek o 70% wypadkowości.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Lidia Burzyńska zwraca szczególną uwagę i cieszy się z faktu, że to właśnie w Częstochowie, tuż przy boku Jasnogórskiej Matki są organizowane tego typu wydarzenia i uroczystości:

– Bardzo cieszę się i jestem z tego dumna, że mamy właśnie Częstochowę, tę duchową stolicę Polski, gdzie każdy Polak, bez względu na profesję, jaką wykonuje, może przyjść tutaj do tej najważniejszej osoby. Ten weekend w Częstochowie jest poświęcony właśnie dla rolników. Jest to właśnie odpowiedni czas, żeby podziękować za chleb, ten owoc ziemi, jak również pracy ludzkich rąk, i prosić o to, żeby błogosławieństwo Boże towarzyszyło rolnikom i nam w nadchodzącym roku.

W Alejach Najświętszej Maryi Panny są zlokalizowane stoiska wystawienniczo-targowe, na których są prezentowane produkty rolne, sadownicze, rękodzieła ludowe i różnego rodzaju maszyny rolnicze. Hubert Stańczek opowiada o tym, co, można znaleźć na jego stoisku:

– Jest to stoisko hodowli ziemniaka. Zajmujemy się hodowlą i uprawą ziemniaka, mamy również nowe odmiany ziemniaków, ziemniaki jadalne, przemysłowe, wczesne, średniowczesne, na potrzeby ekologiczne.

Obecna na uroczystości była także szefowa Kancelarii Prezydenta RP, Halina Szymańska. Minister zapowiadała cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, które będą okazją do wspólnej dyskusji z samorządowcami na temat lepszego rozwoju wsi oraz możliwością dialogu o sprawach polskiego rolnictwa:

– Niedługo taka konferencja zorganizowana zostanie w województwie śląskim. Ich cykl zainaugurowaliśmy w pięciu województwach na początku tego roku. Od września ruszamy z kolejnym, który obejmie ponadto województwa: dolnośląskie, opolskie, podkarpackie i pomorskie.

Po zwiedzeniu wystawy uczestnicy uroczyście przemaszerowali na Jasną Górę w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa z udziałem Mażoretek. W Auli Jana Pawła II odbyła się konferencja, podczas której wręczono odznaczenia Prezydenta RP, „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również zostały podsumowane finały wojewódzkich konkursów, takich jak: „Agroliga 2019”, „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” oraz „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”. Konferencję uświetnił występ artystyczny Kapeli Góralskiej „Wróble”.
O godzinie 19.00 w Bazylice Jasnogórskiej zostanie odprawiona Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę rolników. Przewodniczyć jej będzie bp Grzegorz Olszowski, katowicki biskup pomocniczy.

AK