„Z Bogiem i wśród ludzi” – pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasnej Górze

Ponad 4 tys. osób wzięło udział w 26. Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasnej Górze. W dniach 19-20 lipca wraz z kapłanami przybyli również wierni III Zakonu Świętego Franciszka, który za dwa lata będzie obchodził jubileusz 800 lat istnienia.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki było „Z Bogiem i wśród ludzi”. W harmonogramie niedzielnego pobytu na Jasnej Górze była m.in. Msza św. koncelebrowana na jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca z diecezji świdnickiej.

– Chcemy się oddać na przyszłość w opiekę Matki Bożej, chcemy w Jej stylu wypełniać Wolę Bożą i nasze powołanie, które otrzymaliśmy. Myślę, że jako rodzina franciszkańska jesteśmy ważną cząstką Kościoła w Polsce. Angażujemy się w apostolstwo na terenie rodziny, parafii i Narodu – podkreślał istotę istnienia zakonu w polskim Kościele bp Ignacy Dec.

W odniesieniu do pielgrzymowania na Jasną Górę w homilii biskup Deca mówił o życiu człowieka jako nieustannej wędrówce do Boga.

– Nasza droga trwa zwykle kilkadziesiąt lat. Z każdym dniem przybywa nam dni, miesięcy i lat życie. Droga, jaką mamy przed sobą, ciągle się skraca, a droga przebyta za nami się wydłuża. Kiedyś droga ta zakończy się, ale nie pójdziemy w nicość. Z życia ziemskiego pójdziemy życia wiecznego. Zapewnienie to mamy od Pana Jezusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

Przewodnicy Mszy św. w słowach kazania wspomniał także o rozrastaniu się Kościoła mimo tych, którzy od niego odchodzą.

– Od czasów apostolskich Kościół się rozrósł w wielkie drzewo. Mimo że dzisiaj widzimy tych, którzy od Kościoła odchodzą, to jednak Kościół trwa. W Europie się on kurczy, Europejczycy zmęczyli się chrześcijaństwem, posądzając je za zacofanie i hamowanie postępu. Są jednak takie miejsca i kraje, w których Kościół rośnie i przybywa wierzących w Chrystusie. Dzisiaj Kościół jest zadomowiony na wszystkich kontynentach świata i przemawia w różnych językach. Jezus zdobył najwięcej ludzkich serc ze wszystkich przywódców, którzy byli na ziemi. Ci, którzy Go poznali i pokochali, potrafili zmienić życie, odejść od zła i przyjmować Ewangelię zarówno umysłem, jak i w praktyce.

Na zakończenie Mszy św. Rycerze św. Franciszka wypuścili siedem białych gołębi symbolizujących siedem Darów Ducha Świętego.

Mimo że kanoniczne uznanie III Zakonu franciszkańskiego nastąpiło dopiero w 1289 roku, to Memoriale stanowiące regułę zakonu napisano już w 1221 roku. W Polsce wspólnoty te zakładali franciszkanie w okolicach 1230 roku.

BNO