Z Częstochowy znikną kontenery na odpady zielone

Podczas czwartkowej sesji radni miasta Częstochowy podjęli uchwałę dotyczącą usunięcia kontenerów na odpady zielone z ulic miasta.

Mieszkańcy mogli składować w nich trawę, liście oraz gałęzie. Decyzja ta została podyktowana m.in. zbyt dużymi kosztami ich utrzymania. O szczegółach mówi Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy:

Spowodowane to jest tym, że nie jesteśmy w stanie dopilnować tych miejsc, osób, które deponują te odpady zielone, żeby robiły to w sposób właściwy oraz żeby do tych miejsc trafiały odpady tylko z gminy Częstochowa. Bo mieliśmy przypadki, że były dowożone z terenów sąsiednich. W zamian za to gmina jest zobowiązana i będzie realizowała odbiór odpadów zielonych od mieszkańców w terminach odbioru odpadów bio. Będzie możliwość oddania ich w pojemnikach na odpady bio lub w pojemniku na popiół oraz w dodatkowych workach, które będą dostarczone mieszkańcom dwa razy w miesiącu.

Pozostałe odpady zielone, które są wytwarzane przez firmy usługowe, będą musiały trafiać do punktu w Sobuczynie. Do ich wywożenia będą zobowiązani właściciele owych odpadów. Jakie jeszcze inne utrudnienia będą czekać mieszkańców?

Odpady zdrewniałe, czyli gałęzie, które nie zmieszczą się do worków lub koszy, zanim nie wybudujemy punktu, do którego mieszkańcy mogliby te elementy dostarczać, będzie można zostawiać je w pięciu dodatkowych pojemników, ustawionych na potrzeby mieszkańców. Ta usługa będzie realizowana do końca roku, dopóki nie wybudujemy dodatkowego punktu, do którego mieszkańcy mogliby dostarczać te elementy.

Jeżeli uchwała o usunięciu kontenerów się uprawomocni, będzie obowiązywała od 1 lipca. Wtedy kontenery powinny zostać usunięte z przestrzeni miejskiej w ciągu miesiąca.

AK