Z opłatkiem i bożonarodzeniowym błogosławieństwem w Wyższym Instytucie Teologicznym

Łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa i śpiewanie kolęd – to wszystko towarzyszyło wieczerzy wigilijnej i bożonarodzeniowemu spotkaniu, w którym w sobotę, 22 grudnia uczestniczyli słuchacze i studenci Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Obecny na spotkaniu metropolita częstochowski abp Wacław Depo skierował wobec licznie zgromadzonych słuchaczy Instytutu słowa podziękowania. Były też życzenia i błogosławieństwo.

– Instytut jest szansą zarówno dla osób życia konsekrowanego, ale też wielu świeckich, którzy przychodzą tutaj nie tylko, aby pogłębiać formę swojego życia katechetycznego, ale także własną formację wiary – mówił abp Wacław Depo.

Refleksją z kolejnego spotkania podzielił się także ks. dr Mikołaj Węgrzyn – rektor Wyższego Instytutu Teologicznego.

Każde nasze spotkanie z arcybiskupem jest wyjątkowe, tym bardziej, że jest on moderatorem naszego Instytutu. Nasze zadania są od lat dosyć jasne i zrozumiałe. Polegają one na tym, że mamy kształcić studentów i nadawać im kwalifikacje. Naszym celem jest w szczególności to, aby jak najlepiej przygotować ich do roli nauczycieli  – mówił ks.  dr Mikołaj Węgrzyn.

Instytut Teologiczny w Częstochowie został zainicjowany w okresie posoborowym w roku 1966 przez biskupa częstochowskiego Stefana Barełę. Początkowym celem uczelni było popularyzowanie nauczania Soboru Watykańskiego II w częstochowskim Kościele partykularnym. Instytut wychodził także naprzeciw potrzebie pogłębionej formacji doktrynalno-pastoralnej kapłanów, proponując im możliwość permanentnej formacji oraz uzyskania stopnia naukowego licencjata z teologii. Wraz z kanonicznym erygowaniem Instytutu 3 maja 1981 roku, przez biskupa S. Barełę, a następnie afiliowaniem go przez Kongregację Edukacji Katolickiej do Wydziału Teologicznego w Krakowie, rozpoczął się nowy etap rozwoju częstochowskiego Instytutu Teologicznego.
Wejście w życie Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej z 28 czerwca 2008 roku, dotyczącej reformy Wyższych Instytutów Nauk Religijnych, daje Instytutowi Teologicznemu w Częstochowie nowy impuls do dalszego rozwoju, zwłaszcza w dziele nowej ewangelizacji.

PNP